Zgodnie z Uchwałą 107/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce 
i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce
wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
zakończył swoją działalność 30 września 2015 r.

Wszystkim naszym absolwentom, pracownikom oraz przyjaciołom i gościom składamy serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony czas
w murach Kolegium na przestrzeni 25 lat jego istnienia.